Periodicitate ITP

Periodicitatea efectuarii inspectiei tehnice periodice in functie de categoria vehiculelor supuse inspectiei tehnice periodice este urmatoarea:

 1. autovehicule destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune – la 6 luni;
 2. autovehicule destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, cel mult 8 locuri pe scaune – la 2 ani;
 3. autovehicule utilizate pentru transportul de persoane in regim de taxi, in regim de inchiriere si pentru invatarea conducerii auto – la 6 luni, si autovehicule speciale ambulanta – la un an;
 4. autovehicule destinate transportului de marfuri, avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la un an;
 5. remorci si semiremorci avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la un an;
 6. autovehicule cu cel putin 4 roti, destinate transportului de marfuri, avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg, cu exceptia tractoarelor – la 2 ani;
 7. remorci si semiremorci avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg – la 2 ani;
 8. motociclete, mopede, autovehicule cu 3 roti si cvadricicluri – la 2 ani;
 9. tractoare avand o masa totala maxima autorizata mai mare de 3.500 kg – la un an;
 10. tractoare avand o masa totala maxima autorizata care nu depaseste 3.500 kg – la 2 ani;
 11. remorci si semiremorci apicole – la 3 ani.

Autovehiculele destinate transportului de persoane care au, in afara locului conducatorului, mai mult de 8 locuri pe scaune, autovehiculele utilizate pentru transportul de persoane in regim de taxi, in regim de inchiriere si pentru invatarea conducerii auto se supun primei inspectii tehnice periodice la un an, daca la data primei inmatriculari in Romania au fost noi.

Sursa: Registrul Auto Roman